TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) FRS VE TMS/TFRS STOKLAR STANDARDININ KARŞILAŞTIRMASI

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Türkiye’de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) olarak nitelendirilen şirketler tarafından uygulanmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) TFRS uygulamayan işletmeler için öncelikli olarak 26/12/1992 tarih, 21447 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğini (MSUGT) finansal raporlama çerçevesi olarak belirlenmiş, sonrasında ise ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlama amacıyla kapsamlı bir düzenleme yapılıncaya kadar, bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin MSUGT’ne ilave olarak uygulamaları amacıyla, 29/12/2014 tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararıyla “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” yayınlamıştır. Yukarıda belirtilen kapsamlı düzenleme KGK tarafından yapılarak 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” adı ile yayınlanmıştır. BOBİ FRS, 01/01/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çalışmamızda BOBİ FRS stoklar standardı ele alınarak TMS 2 standardıyla farklılaştığı noktaların tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, BOBİ FRS, TFRS, MSUGT, Finansal Raporlama Standartları.

Jel Sınıflandırması: M41, M48, M49.

FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (BOBİ FRS) COMPARISON OF THE FRS AND TAS / TFRS INVENTORIES STANDARDS

ABSTRACT

In Turkey, the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) in line with the International Financial Reporting Standards (IFRS) are applied by companies that are subject to independent audit and are generally referred to as Public Interest Organizations (KAYİK). For the enterprises that do not apply TFRS, “The Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority” (POA) determined as the financial reporting framework of the Accounting System Implementation General Communiqué (MSUGT) published in the Official Gazette dated 26/12/1992, No. 21447 (M). After that to provide appropriate and comparable information, until a comprehensive regulation is made, POA published “Additional Matters to be Implemented in the Preparation of Financial Statements of Companies Not Applicable to TMS” -with Board decision dated 29/12/2014 and numbered 41-, for the purpose of additionally applying with MSUGT to enterprises that do not apply TFRS. The above-mentioned comprehensive arrangement was made by the POA and published in the Official Gazette dated 29 July 2017, No.30138 (M) entitled “Communiqué on Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises” (BOBİ FRS). BOBİ FRS has entered into force on the date of its publication for the fiscal periods starting on and after 01/01/2018. In this study, it was aimed to determine the different points with BOBİ FRS inventories standard and TMS 2 standard.

Keywords: Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Enterprises, BOBİ FRS, TFRS, MSUGT, Financial Reporting Standards.

Jel Classification: M41, M48, M49.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!