TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (“BOBİ FRS”) GENEL ÇERÇEVE TMS/TFRS İLE TEMEL FARKLILIKLARI

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (“BOBİ FRS”) Hakkında Tebliğ, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 29 Temmuz 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak olan bu standart; mevcut sistemde Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (“KAYİK”) kapsamında olmayan ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları(“TFRS”) uygulamayan kuruluşların, 29/12/2014 tarihli ve 41 sayılı KGK Kararıyla açıklanan “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” ile birlikte uyguladığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (“MSUGT”)’nin yerini alacaktır. Bu çalışmanın amacı; gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilgi kriterlerini sağlama amacıyla oluşturulmuş BOBİ FRS’nin genel çerçevesini açıklayarak, mevcut sistemde yer alan düzenlemelerden hangi noktalarda farklılaştığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: BOBİ FRS, TMS/TFRS.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M42.

FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES (‘’FPS LMSE’’) DISTINCTIONS WITH THE GENERAL SCOPE TAS/TFRS

ABSTRACT

Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Enterprises (‘’FPS LMSE’’) was published on the Official Gazette on 29 July 2017 by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (‘’POA’’). This standard, which will be applicable for the accounting periods as from 1/1/2008, shall replace the General Communique of Accounting Application System (‘’CAAS’’), used by organizations, which are not within the scope of Public Interest Entities (‘’PIE’’) in the current system and does not use Turkish Financial Reporting Standards (‘’TFRS’’), along with ‘’Additional Issues Applicable for Preparation of Financial Statements of Companies Not Using TAS’’ announced by POA Resolution No. 41 on 29/12/2014. The purpose of this study is to explain the general frame for FPS LMSE created to ensure accurate, purposeful, reliable and comparable financial data criteria and reveal how it is differentiated from the applications currently existing in the system.

Keywords: FPS LMSE, TAS/TFRS.

Jel Classification: M40, M41, M42.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!