TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BORÇ TRANSFERİ İŞLEMLERİNİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

Borç transferi, Borçlar Kanunu’nda “borcun dış üstlenilmesi” adı altında düzenlenmiş olup borcun üçüncü bir kişi tarafından üstlenilmesi yoluyla devredilmesidir. Günümüzde sıklıkla karşılaşılan bu uygulama, sözleşme kurulması ile hayata geçmektedir. Sözleşme düzenlenmesinin yanı sıra sözleşme yerine geçen belgelerin düzenlenmesiyle de bu uygulamadan yararlanılabilmektedir. Bu yazıda borç transferi kapsamında düzenlenen sözleşmeler ile sözleşme yerine geçen belgelerin düzenleniş şekillerine göre damga vergisi karşısındaki durumu ele alınarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borç Transferi, Borcun Dış Üstlenilmesi, Damga Vergisi.

Jel Sınıflandırması: K12, K12, K34.

STATUS OF DEBT TRANSFER TRANSACTIONS TO STAMP DUTY

ABSTRACT

Debt transfer is regulated under the name of “external assumption of debt” in the Code of Obligations and is transferring of debt via assuming the debt by a third party. This practice, which is frequently encountered today, is implemented by establishment of a contract. In addition to the arrangement of the contract, this application can also be used by editing the documents that substitute the contract. In this article, the contracts arranged within the scope of debt transfer and the documents that substitute the contract are examined according to their arrangements by considering the situation against stamp duty.

Keywords: Debt Transfer, External Assumption of Debt, Stamp Duty.

Jel Classification: K12, K12, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!