TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİTCOİN NEDİR / NE DEĞİLDİR?

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sürekli olarak yeni buluşların ve kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Söz konusu gelişmelerin son yıllarda ortaya çıkardığı kavramlardan bir tanesi de Bitcoin’dir1. Yazılımı aracılığıyla sanal ortamda sistem kullanıcıları tarafından üretilen Bitcoin, fiziki karşılığı olmayan sanal bir varlıktır. Herhangi bir kişi ya da merkez tarafından yönetilmeyen Bitcoin sistemi, internet ağı üzerinden sistem kullanıcıları tarafından kontrol edilmektedir. Bitcoin ve benzeri varlıklar günümüz itibariyle sanal ortamda üretimi yapılan, para karşılığı alınıp satılabilen ve değişim aracı olarak kabul gören bir varlık haline dönüşmüştür. Bitcoin’i internet aracılığıyla başka bir sistem kullanıcısına gönderip karşılığında mal, hizmet veya para alınabilmektedir. Üretilmeye başlandığı 2009 yılından bu yana Altcoin olarak adlandırılan yüzlerce Bitcoin benzeri sanal varlık ortaya çıkmış olup, bu varlıkların işlem hacmi giderek artmaktadır. Bu durum Bitcoin ve Altcoinlerin daha çok incelenmesi ve üzerinde durulmasını gerekli kılmaktadır. Bu makalenin amacı Bitcoin ve benzeri sanal varlıkların tanınmasına, önlemlerin alınmasına, fırsatların değerlendirilmesine katkıda bulunmak olup, makalede öncelikle Bitcoinin nasıl ortaya çıktığı ele alınmış, daha sonra nasıl üretildiği, kimler tarafından yönetildiği, nasıl kullanıldığı açıklanmaya çalışılmış, son olarak da fırsatlar ve riskler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Altcoin, Madenci, Elektronik Para.

Jel Sınıflandırması: H20,H25,H29

WHAT IS AND WHAT ISN’T BITCOIN?

ABSTRACT

Scientific and technological developments in the world continuously give rise to the emergence of new inventions and concepts. Another concept brought about by such developments in recent years is Bitcoin. Bitcoin is still at project stage and it first appeared in the years 2008-2009. Bitcoin is generated by the system’s users in virtual environment through the Bitcoin software, and it is a virtual asset which does not have any physical match. Since the concept may be regarded as relatively new, it does not have any widely accepted definition yet. The article does not aim to define Bitcoin, so it will only be mentioned as a virtual asset. Bitcoin system is not managed by any person or center, and it is controlled by system users through the internet. Currently, Bitcoin and similar assets have become assets which are generated in the virtual environment and which can be bought and sold and used as a medium of exchange. One may buy goods, services or money by sending Bitcoins to another system user via the internet. Hundreds of virtual assets similar to Bitcoin have emerged since 2009, in which Bitcoins started to be produced, and the trading volume of these assets is gradually increasing. This makes it a necessity to further investigate and address Bitcoins and Altcoins. The purpose of this article is to contribute to the recognition of Bitcoin and similar virtual assets, taking the necessary measures and making the best of opportunities; and the article first addresses how Bitcoin emerged, and then how it is produced, by whom it is managed, and how it is used and finally it mentions the associated opportunities and risks.

Keywords: Bitcoin, Altcoin, Miner, Electronic Money.

Jel Classification: H20,H25,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!