TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİRBİRLERİNE İŞTİRAKİ OLAN ŞİRKETLERİN DEVİR YOLUYLA BİRLEŞMESİ

Ocak 2014 Sayı 304

ÖZET

Şirketlerin vergisiz birleşmesi, kurumlar vergisi kanunun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenmiştir. Birbirlerine iştiraki olan kurumların birleşmelerinde tereddüt edilen hususlara ilişkin 1 seri numaralı kurumlar vergisi genel tebliğinde, açıklamalar yapılmış ve yapılacak sermaye artışının söz konusu iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az gerçekleşmesinin Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesinde belirtilen şartları ihlal etmeyeceği belirtilmiştir. Yine, aynı tebliğde, denkleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için, geçici hesapların kullanılmasının ve bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesinin de mümkün olduğu açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şirket birleşmeleri, birleşme, devir, iştirak, geçici hesap.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

MERGERS OF COMPANIES WHICH HAVE SHAREHOLDING IN EACH OTHER BY TRANSFER

ABSTRACT

Tax-free mergers of companies have been regulated in articles 19 and 20 of the corporate tax law. In the general communiqué serial no. 1 on corporate tax, explanations were made regarding issues that cause hesitation in the mergers of companies which have shareholdings in each other and it was stated that the capital increase to be made is actualized an amount lower that corresponds to the shareholdings in question shall not violate the conditions indicated in article 19 of Corporate Tax Law. Again, in the same communiqué, it was indicated that, to carry out the offsetting operations, it is possible to use provisional accounts and to finalize these temporary accounts in company records without associating them with the determination of company earnings subject to tax.

Keywords: Mergers, merging, transfer, shareholding, provisional account

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!