TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİR İKTİSADİ İŞLETMEYE VEYA BİR ŞİRKETE AİT ARSANIN KAT KARŞILIĞI TESLİMİ

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

Kat karşılığı arsa tesliminde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, ikincisi ise, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine yapılan konut veya işyeri teslimidir. Arsanın katma değer vergisine esas alınacak emsal bedeli, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin V.U.K.’nun 267’nci maddesindeki maliyet bedeli esasına göre belirlenen değeri olacaktır. Kanun metinlerinde yapılan değişikliklerle getirilen bu yaklaşım, kendi içerinde çeşitli sorunları barındırmaktadır. Esas olan, arsa karşılığında alınan konut ve işyerlerinin, devir tarihindeki piyasa satış fiyatının, emsal bedel olarak dikkate alınmasıdır. Bu yapılamıyorsa, arsanın emlak vergi değeri üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi, maliyet bedelinden hareketle emsal bedelin tespit edilmesi alternatifindeki sorunları ortadan kaldıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Kat karşılığı inşaat işi, emsal bedel, maliyet bedeli esası, emlak vergi değeri

Jel Sınıflandırması: H24, H25, K34, M41

LAND DELIVERY OF COMMERCIAL ENTERPRISES OR COMPANIES IN RETURN FOR FLAT

ABSTRACT

There are two separate transactions regarding land delivery in return for flat. The first of these is land owner’s delivery of land share to contractor in return for dwelling or office, the latter is contractor’s dwelling or office delivery to the land owner in return for land share. Arm’s length price of land that will be taken as a basis for VAT shall be the value of the residence or office identified with regard to cost value principal defined in the 267th article of the Procedural Tax Code. This approach brought with the amendments contains various problems in itself. The proper treatment is to consider the market price emerging in delivery time as arm’s length. If previous approach impossible, the realization of the transactions on the real estate tax value of the land will eliminate the arm’s length specification problems based upon cost value.

Keywords: Construction in return for flat, arm’s length, cost value principal, real estate tax value.

Jel Classification: H24, H25, K34, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!