TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİLGİ DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VERGİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Bilgi değişimi, vergi kaçakçılığının ve vergiden kaçınma teşebbüslerinin önlenmesinde başvurulabilecek uluslararası inceleme yöntemlerinden biridir. Uluslararası vergi anlaşmalarının bir türü olan bilgi değişimi anlaşmaları; diğer tür uluslararası vergi anlaşmaları olan çifte vergileme anlaşmaları ve çok taraflı yardım ve işbirliği anlaşmalarının kapsamı içinde düzenlenebilmekte ya da ayrıca gerçekleştirilebilmektedir. Uluslararası düzeyde öncelikle OECD çatısı altında çifte vergileme ile mücadelede sürdürülen çalışmalardan BEPS ile gündeme gelen bilgi değişimini, ülkeler arasında imzalanan otomatik bilgi değişimi anlaşmaları izlemiştir. Nisan 2013’te Amerika ile 5 AB üye ülkesi arasında FACTA Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Anlaşması imzalanmıştır. Daha sonra OECD tarafından Temmuz 2014’te Otomatik Bilgi Değişim Standartları yayınlanmıştır. Sonuçta Ocak 2016’da Türkiye’nin taraf olduğu yürürlükte olan 82 adet çifte vergi anlaşması olmasına rağmen, yürürlükte olan bilgi değişimi anlaşması iki tane olup, oldukça sınırlı sayıdadır ve ülkeler arası ilişkilerde gelişmekte olan bir düzenlemedir. Dolayısıyla, ABD ile Türkiye arasında yapılan bilgi değişimi anlaşması OECD Model Anlaşmasından farklı olarak ek düzenlemeler getiren anlaşmalardan biri olduğundan ve konunun güncelliği nedeniyle çalışmada incelenmeye değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Değişimi, Vergi Bilgi Değişimi Anlaşmaları, Uluslararası Vergi Hukuku, Çifte Vergilemeyi Önleme.

Jel Sınıflandırması: F53, H2, K.

INFORMATION EXCHANGE ANDTURKEY-UNITED STATES TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT

ABSTRACT

Exchange of information is one of the methods of international investigation that can be used top revent taxe vasion and tax evasion attempts. Information exchange agreements, which are a type of international tax treaties; can be regulated within the scope of other types of international tax treaties which are double taxation agreements and multilateral assistance and cooperation agreements or can be realized separately. The exchange of information, brought up with the Action Plan on Base Erosionand Profit Shifting (BEPS) which carriedout in the struggle with double taxation primarily under the OECD framework at the international level, followed up by automatic information Exchange agreements between the countries. In April 2013, the FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act Agreement)was signed between the United States and the 5 EU memberstates.Then, the OECD published the Standards for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters in July 2014. Although, thereare 82 doubletaxcontractsthatTurkey becoming a party to, in force in January 2016, theinformation Exchange agreement in force are two pieces and quite limited. Therefore, cause of the topicality of the subject and the exchange of information agreement between the United States and Turkey, which is one of theagreementsthat provide additional arrangements different from the OECD Model Agreement, were worth investigating in the study.

Keywords: Information Exchange, Tax Information Exchange Agreements, International Tax Law, Prevention of Double Taxation.

Jel Classification: F53, H2, K.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!