TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BEPS 3 NOLU EYLEM PLANI IŞIĞINDA CFC KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

OECD tarafından geliştirilen Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın Önlenmesi (BEPS) projesi eylem planları ile çok taraflı çözüm üretme mekanizmaları kullanılarak uluslararası standartlarla ulusal standartlar arasında uyum sağlanması böylelikle vergi kayıplarının azaltılması amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde 15 eylem planı bulunmakta ve bu planlarla ülkelerin vergi kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamındaki 3 nolu eylem planı ile Kontrol Edilen Yabancı Şirket (CFC) kazancına yönelik düzenlemeler ve CFC’lere önerilen kurallarla matrah aşındırma ve kar kaydırmanın önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bu çalışma ile matrah aşındırmasının engellenmesinde etkili olabilecek uygulamalardan CFC’ler incelenerek CFC tanımı, CFC istisnaları ve eşik değerleri, CFC gelirlerinin neler olduğu ve CFC’den kaynaklanan çifte vergilendirmenin önlenmesi veya ortadan kaldırılması konuları 3 nolu BEPS eylem planı ışığında değerlendirilecek ve Türkiye’de kontrol edilen kurum kazançlarına yönelik düzenlemelerden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kontrol edilen yabancı şirket, kontrol edilen yabancı şirket kazançları, BEPS.

Jel Sınıflandırması: F23, F65, H26, K34.

EVALUATION OF CFC RULES WITHIN THE FRAMEWORK OF BEPS 3

ABSTRACT

It is aimed to harmonize with international standards and national standards with Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) projects developed by OECD by using multilateral solution generation mechanisms and to reduce tax losses in this way. There are 15 action plans within the framework of the project and it is aimed to prevent the tax losses of countries with these plans. With action plan 3 under this project, it is planned to prevent base erosion and profit shifting with the regulations for the Controlled Foreign Company (CFC) earnings and the rules proposed to the CFCs. In this study, CFCs that may be effective in the prevention of base erosion will be examined, definition of CFC, CFC exceptions and thresholds, CFC revenues and prevention or elimination of double taxation resulting from CFC will be evaluated within the framework of the BEPS action plan 3 and arrangements for controlled corporations earnings in Turkey will be discussed.

Keywords: Controlled foreign company, controlled foreign company earnings, BEPS.

Jel Classification: F23, F65, H26, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!