TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Bankalararası Para Piyasasında Açılan Yatırım Hesaplarının Mahiyetinin Tespiti ve Bu Hesaplara Ödenen Faizlerin Vergilendirilmesinin Makro Çerçevede Analizi

Temmuz 2015 Sayı 322

ÖZET

Türk banka hukukunda bankacılık işlemleri, genel mahiyeti itibariyle, banka işletmelerinin gerçek ve tüzel kişilerden topladıkları paraları yine gerçek ve tüzel kişilere kredi verme ve diğer şekillerde kullandırmalarına üzerine yoğunlaşmıştır. Kalkınma ve yatırım bankalarını bir kenara bırakacak olursak bankacılık işlemleri “mevduat” ve “kredi” işlemleri üzerine bina edilmiştir. Bankacılık uygulamalarında mevduat hesaplarına yönelik olarak önemli bir tartışma konusu bankalararası para piyasasında açılan yatırım hesaplarının mahiyetine yöneliktir. Aynı zamanda uygulamada bu hesaplar için ödenen faizlerin vergilendirilmesi de önemli bir tartışma konusu olmaktadır. Konunun önemine binaen bu makalemizde, bankalararası para piyasasında açılan yatırım hesaplarının mahiyeti ve bu hesaplara ödenen faizler üzerinde durulacaktır. Bu tartışma, tarihsel bir çerçevede 5422 sayılı K.V.K. ve 5520 sayılı K.V.K. uygulamaları açısından analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bankalararası Para Piyasası, Yatırım Hesabı, Mevduat, Kredi, Banka, Yabancı Banka Şubesi.

Jel Sınıflandırması: E43, E44, G24

DETERMINATION OF NATURE OF INVESTMENT ACCOUNTS OPENED AT INTERBANK MONEY MARKET AND ANALYSIS OF INTERESTS PAID TO THESE ACCOUNTS AT MACRO LEVEL

ABSTRACT

Banking transactions in Turkish banking law have in general intensified on making use of money banks collect from natural persons and legal entities in crediting real person and legal entities and in other forms. Apart from development and investment banks, banking transactions have been grounded on “deposit” and “credit” transactions. An important point at issue regarding deposit accounts in banking practises is related to the nature of investment accounts opened at interbank money market. Likewise, taxation of interest paid for these accounts in practice becomes a point at issue. Based on the importance of the issue, emphasis shall be on the nature of the investment accounts opened at interbank money market and interests paid to these accounts. This point at issue shall be analyzed in terms of practises of K.V.K. (Corporate Tax Law) numbered 5422 and K.V.K. numbered 5520 within a historical frame.

Keywords: Interbank Money Market, Investment Account, Deposit, Credit, Bank, Foreign Branch Bank

Jel Classification: E43, E44, G24

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!