TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BAĞIMSIZ DENETÇİ OLABİLECEKLER BELİRLENDİ, BAĞIMSIZ DENETİM BAŞLIYOR

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile bağımsız denetimin usul ve esasları genel hatlarıyla belirlenmiş idi. 660 sayılı KHK ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile bağımsız denetim ve denetim yapacakların yetkilendirilmelerine ilişkin hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile mevcut bağımsız denetim lisansına sahip olanlar ile YMM ve SMMM’ler için geçiş sürecine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Denetim Standartları

Jel Sınıflandırması: K22, M41, M42, M48

THOSE WHO QUALIFY FOR BEING INDEPENDENT AUDITORS HAVE BEEN DETERMINED AND INDEPENDENT AUDIT IS STARTING

ABSTRACT

The procedures and principles of independent audit have been determined in general with the New Turkish Code of Commerce and the Decree Law no. 660 on “Organization and Duties of the Public Surveillance, Accounting and Auditing Standards Board. Issues related to independent audit and authorization of auditors have been detailed in the Independent Audit Regulation published in the Official Gazette dated 26.12.2012 by the Public Surveillance, Accounting and Auditing Standards Board that was founded with the Decree Law no. 660. The regulation in question contains provisions regarding the transition period for independent audit license holders as well as sworn financial advisors and independent accountant financial advisors.

Keywords: Independent Audit, Standards of Financial Reporting, Turkish Auditing Standards

Jel Classification: K22, M41, M42, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!