TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA’DAKİ ÖZELGE UYGULAMALARININ ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMA İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖNERİLER

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Özellikle vergi sistemlerinin karmaşık olduğu durumlarda mükellefler vergiye ilişkin ödevlerini yerine getirirken tereddüte düşmekte ve hata yapabilmektedir. Bu gibi durumlarda mükellefler vergi kanunlarının nasıl uygulanacağına ilişkin idare görüşü talep edebilmektedir. İdare de mükelleflerin taleplerini yol gösterici nitelikte olan özelge veya sirküler ile karşılamaktadır. Bu nedenle günümüz vergi sistemlerinin önemli bir parçası olan özelge müessesesinin etkin bir şekilde uygulanması büyük önem arz ettiğinden çalışma özelge sisteminin etkinleştirilmesine ilişkin öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Özelge sistemi ülkelere göre farklılık arz etmektedir. Çalışmada öncelikle vergi sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli uygulamaları hayata geçiren Avustralya ve Yeni Zelanda’da özelge uygulaması açıklanmıştır. Daha sonra ise ülkemizde uygulanan özelge sistemi ele alınarak etkinleştirilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özelge, sirküler, izahat talebi,

Jel Sınıflandırması: K34

COMPARISON OF THE PRIVATE RULING APPLICATION IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH THE APPLICATION IN OUR COUNTRY AND RECOMMENDATIONS

ABSTRACT

Especially in cases where tax systems are complex, taxpayers may have hesitation and may make mistakes while fulfilling their tax related duties. In such cases, the taxpayers may request an opinion of the administration on how to implemented tax laws. The administration meets the demands of the taxpayers with a guiding rule or circular. Private ruling system is an important part of today’s tax systems, for this reason the study aims to develop recommendations for private ruling system to be more effective. The private ruling system differs by country. In the study, firstly, the private ruling application in Australia and New Zealand, which has implemented important practices in terms of developing tax systems, is explained. Then, the private ruling system applied in Turkey was discussed and recommendations were made for its effectiveness.

Keywords: Private ruling, public ruling, request for explanation

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!