TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE KDV MEVZUATLARININ UYUMLAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE’NİN E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN AB UYUMUNA ETKİSİ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında KDV mevzuatlarının uyumlaştırılması amacı kapsamında Avrupa Birliği ülkemizden KDV’nin yapısı, istisnaları, özel düzenlemeleri ve indirimli orana ilişkin konularda kendisi ile olan farklılıklarımızı gidermemizi istemiştir. Bu kapsamda pek çok direktif ve ilerleme raporlarında belirtilen göstergeler mevcuttur. Günümüzde mevzuatsal uyumlaştırma çabalarına rağmen KDV mevzuatımız AB mevzuatı ile uyumsuzdur. Bu çalışmamızda mevzuatlar arasındaki farklılıklar değerlendirilecek ve geçmişten günümüze kadar ilerleyen süreçte yapılan çalışmalar ele alınacaktır. Elektronik dönüşüm ve teknoloji gelişim sürecinin uyumlaştırma sürecindeki etkisi ile birlikte mevzuatsal çalışmalar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: KDV Uyumlaştırması, AB-Türkiye Uyumu, Elektronik Dönüşüm.,

Jel Sınıflandırması: F63, G15, H20.

HARMONIZATION THE EUROPEAN UNION AND TURKEY OF VALUE ADDED TAX LEGISLATION AND TURKEY’S ELECTRONIC CONVERSION PROCESS OF INFLUENCE TO EUROPEAN UNION ADAPTATION

ABSTRACT

The European Union demands that the structure of the VAT, exceptions, special arrangements and discounts be eliminated in respect of the differences in our country between the European Union and Turkey for the purpose of harmonization of legislation VAT. There are many directives and indicators mentioned in the progress reports. Despite the legislative harmonization efforts today, our VAT legislation is incompatible with EU legislation. Differences in legislation will be assessed in this study. In addition, the studies carried out in the process going from the past to the present day will be examined. Legislative work will be evaluated along with the impact of the electronic transformation and technology development process on the harmonization process.

Keywords: VAT Harmonization, EU-Turkey Adaptation, Electronic Conversion.

Jel Classification: F63, G15, H20.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!