TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARTIRIMLI AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Küreselleşen ekonomik ve ticari ilişkiler nedeniyle günümüzde ülkeler, şirketler ve bireyler giderek artan şiddette rekabet etmektedirler. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek ve nihayetinde ülkesel refah düzeylerinin artmasını sağlamak üzere ülkeler; katma değeri yüksek ürünleri üretebilmenin tüm yöntemlerini denemektedirler. Kuşkusuz ki katma değeri yüksek ürünler üretebilmenin yolu hammaddeyi ürüne dönüştürebilecek bilgiye sahip olmaktan geçmektedir. Bilgi ise araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile kazanılmaktadır. Bu baş döndürücü bilgi trafiğinde oluşan rekabetten Ar-Ge faaliyetlerini etkin kullananlar avantajlı çıkabilmektedir. Bu bakımdan rekabet eden ülkeler Ar-Ge faaliyetlerinin artmasını sağlayıcı teşviklerde bulunmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda yapılan değişikliklerle Ar-Ge yoğunluğu artırılmaya çalışılmaktadır. Bunun bir gereği olarak da Ar-Ge faaliyetinde bulunanlara vergisel teşvikler bakımından yapılan harcamaların indirimi olanakları tanınmıştır. Bu indirimin daha da fazla sağlanmasına yönelik olmak üzere artırımlı Ar-Ge indirimi uygulaması getirilmiştir. Artırımlı Ar-Ge indiriminde belirli koşullara sahip işletmelerin Ar-Ge Merkezlerinde ve Tasarım Merkezlerinde yaptıkları Ar-Ge harcamalarının o yılki artış tutarının ilave %50’sinin ayrıca indirilmesi uygulamasına geçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teşvik, Ar-Ge, Artırımlı İndirim.

Jel Sınıflandırması: H20, H23, H32

INCREMENTAL R&D ALLOWANCE PRACTICE

ABSTRACT

Due to globalized economic and commercial relations, countries, companies and individuals are in increasingly violent competition. In order to achieve competitive advantage and ultimately increase the level of national prosperity, they are experimenting with all methods of producing high value added products. There is no doubt that it is possible to produce high value added products by having the knowledge that can transform the raw material into the product. Information is gained by research and development (R & D). Those who use R & D activities effectively from competitive competition in this dizzying information traffic can be advantageous. In this respect, competing countries are in an incentive to increase R & D activities. We are trying to increase the density of R & D in our country with the changes made in recent years. As a result of this, it is possible to reduce the expenditures made for the tax incentives to those who are in R & D activities. Increased R & D reduction has been introduced to further ensure this discount. It has been put into effect to download additional 50% of the increase in R & D expenditures of R & D spending in R & D Centers and Design Centers of companies with specific conditions in the R & D discounted R & D expenditures.

Keywords: Incentive, R&D, incremental discount

Jel Classification: H20, H23, H32

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!