TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARIZİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

Gelir vergisinde yer alan önemli müesseselerden biri olan serbest meslek kazançlarının geçici olarak yapılması durumunda ortaya çıkan arızi serbest meslek kazançlarında bir çok özellik arz eden hususlar bulunmaktadır. Özellikle yapılan işlerin sürekli mi yoksa arızi bir faaliyet olup olmadığının değerlendirilmesi önemli bir hususdur.

Anahtar Kelimeler: Serbest Meslek Kazancı, Sürekli Faaliyet, Arızi Faaliyet.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

SPECIFIC ISSUES IN THE TAXATION OF INCIDENTAL PROFESSIONAL GAINS

ABSTRACT

In case of temporary self-employment, which is one of the important institutions in income tax, incidental self-employment gains have many features. It is especially important to assess whether the work is continuous or incidental.

Keywords: Professional Gains, Continuous Activity, Incidental Activity.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!