TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARGE REFORM PAKETİ İLE 5746 SAYILI ARGE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

14/01/2016 tarihinde Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından açıklanan ARGE reform paketi, 26/02/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı “Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yasallık kazandı. 6676 sayılı kanun, ARGE, yenilik, tasarım gibi konular temelinde yasal değişiklikleri içermektedir. 11 ayrı kanunda değişiklik yapan 6676 sayılı kanun, en çok araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan mükellefler için vergi teşviki düzenlemelerini içeren, 5746 sayılı “Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ”da değişikliğe gitmiştir. 5746 sayılı kanun, şirketlerin ARGE departmanlarında gerçekleştirdiği ve ülke ekonomisine katkı sağlayan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile teknolojik bilgi üretimi ve üretim süreçlerinde yeniliği hedeflerken, yapılan değişiklik ile tasarım faaliyetleri de kanun kapsamına alınarak sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetler vergi teşviki kapsamında alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: ARGE ve Tasarım İndirimi, Tasarım Faaliyeti, 5746 sayılı kanun, 6676 sayılı kanun,

Jel Sınıflandırması: H20,H25,H29

AMENDMENTS MADE IN THE R&D LAW NO. 5746 WITH THE R&D REFORM PACKAGE

ABSTRACT

R&D reform package announced on 14.01.2016 by the Turkish Prime Minister Ahmet DAVUTOĞLU became legal with the Law no. 6776 on “Making Amendments in the Law on Supporting Research and Development Activities as well as in Certain Laws and Decree Laws” published in the Official Gazette on 26.02.2016. The law no. 6676 contains legal amendments in issues such as R&D, innovation and design. The law no. 6676 makes amendments in 11 different laws and it has made the most changes in the “Law no. 5746 on Supporting Research and Development Activities” which includes tax incentive regulations for taxpayers engaging in research and development activities. While the law no 5746 targets at innovations in research and development activities as well as generation of technological know-how and production processes carried out in R&D departments of companies which contribute to the country’s economy; with the amendment, design activities have also been included within the scope of the law and innovative activities in the area of industry and in other areas deemed appropriate by the Cabinet for increasing the functionality of, developing, improving and differentiating products have been included within the scope of tax incentives.

Keywords: R&D and Design Discount, Design Activity, Law no. 5746, Law no. 6676

Jel Classification: H20,H25,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!