TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AR-GE’YE YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLERE GENEL BİR BAKIŞ VE ABD VE ÇİN UYGULAMASI

Ağustos 2012 Sayı 287

ÖZET

Birleşmiş Milletlere üye olan ülke sayısı günümüzde 192 olup, bunun 31’i sanayileşmiş- teknoloji üreten ve transfer eden ülkeler, 111’i sanayileşmekte olan- teknoloji satın alan ülkeler ve 50’si ise sanayileş(e)memiş-teknoloji satın alan ülkeler olarak kategorileştirilmektedir. Gelişmiş bazı ülkelerde yer alan Ar-Ge’ye yönelik vergisel teşviklerin vergi ertelemeleri, vergi indirimleri ve genişletilmiş teşvik araçları olduğu görülmektedir. Ar-Ge’ye yönelik ilk teşvikler ABD’de başlamıştır. ABD’de araştırma ve deneme indirimi, alternatif artan mekanizmalı indirim, alternatifli basitleştirilmiş indirim ve temel araştırma kredisi olarak dört farklı teşvik olduğu görülmektedir. Çin’de ise ileri teknoloji alanlarına özel bir önem verilmekte, yüksek yatırım yapan firmalara ilk 2 yıl vergi muafiyeti tanınmakta, özel bölgelerde faaliyette bulunan şirketlere 10 yıla kadar vergi ertelemesi yapılmaktadır. Ülkemizde de yenilik getiren faaliyetlere dair araştırma ve gelişmelerin teşvik edilmesi genel olarak, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ele alınmıştır. Teşvik sistemi esas olarak “kazanç istisnası” veya “indirim” üzerine kurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge İndirimi, Yenilik, Teşvik, Yazılım, ABD, Çin.

Jel Sınıflandırması: H25, O31, O32, O38, O57

AN OVERVIEW OF TAX INCENTIVES FOR R&D AND THE PRACTICE IN THE USA AND CHINA

ABSTRACT

Currently, Research and Development activities have an effect of ever-increasing importance on the direction and capacity of production relations. The number of member countries to the United Nations is currently 192, 31 of them being industrialized countries producing and transferring technology, 111 of them being industrializing-technology buying countries and 50 of them are categorized as nonindustrialized- technology buying countries. One of the criteria to be met in order to be counted among industrialized countries is the requirement that the R&D expenditures are 2% and above of the Gross Domestic Product. When tax incentives for R&D in some developed countries are considered, it may be seen that four different ways are followed in general. These may be listed as tax postponements, tax discounts, tax credits and extended incentive tools. Also in the USA, encouraging R&D expenditures has had a pioneering quality since 1981. Within this framework, it may be seen that there are four different R&D tax incentives including research and trial discount, increasing alternative discount, alternative simplified discount and basic research credit. In China, on the other hand, it is seen that special importance is given to advanced technology areas, 2 year tax exemption is given to those firms which have large investments and tax postponements up to 10 years are granted to the firms operating in special regions. In our country also, tax incentives for R&D have been on the increase in the recent years. The incentives for research and developments regarding innovative activities have been adressed in general in the framework of the Technology Development Regions Law no. 4691, Corporate Tax Law no. 5520 and Law no. 5746 on Supporting Research and Development Activities. The incentive system is fundamentally designed on the basis of “earnings exception” and “discount”.

Keywords: R&D Discount, Innovation, Incentive, Software, USA, China.

Jel Classification: H25, O31, O32, O38, O57

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!