TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERE 5746 SAYILI KANUN İLE TANINAN VERGİ AVANTAJLARI

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Globalleşme süreci ekonomik anlamda küresel bir rekabet ortamı oluşturarak ülkeleri daha sürdürülebilir ve kalıcı ekonomik modeller üretme çabasına sürüklemiştir. Gelişmiş ülke modellerine bakıldığında bilgiye yatırım yapan ve bunu ticari hayata entegre edebilen ülkelerin daha da güçlendiği ve uluslararası rekabette ön plana çıktığı görülmektedir. Diğer ülkeler de buna paralel olarak destek ve teşvik politikaları ile bilgiye yatırımı cazip kılmaya çalışmaktadır. Bu politikalardan biriside Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan mükelleflere sağlanan vergi avantajlarıdır. Bu çalışmamızda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan mükelleflere sağlanan en kapsamlı vergisel düzenlemelerden biri olan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’da yer alan vergi teşviklerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Ar-Ge Harcaması, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyeti, Teşvik

Jel Sınıflandırması: H20, H23, K34, O30, O38

TAX ADVANTAGES REFERRED TO TAXPAYERS ENGAGED İN R&D, INNOVATİON AND DESİGN ACTİVİTİES BY LAW NO. 5746

ABSTRACT

The globalization process has created a global competitive environment in an economic sense and has led countries to strive to produce more sustainable and permanent economic models. Looking at the developed country models, it is seen that countries that invest in knowledge and integrate this into commercial life are getting stronger and come to the fore in international competition. Other countries are trying to make investment in knowledge more attractive with support and incentive policies. One of these policies is the tax advantages provided to taxpayers that engaged in R&D activities. In this study, tax incentives included in the Law No. 5746 on Supporting Research and Development Activities, which is one of the most comprehensive tax regulations provided to taxpayers engaged in R&D activities, will be included.

Keywords: Law No. 5746, R&D and Design Discount, R&D Spendig, R&D and Design Activity, Incentive

Jel Classification: H20, H23, K34, O30, O38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!