TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETTE PAY SAHİBİNİN ORTAKLIKTAN ÇIKABİLECEĞİ VE ÇIKARILABİLECEĞİ HALLER

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

Anonim şirkette, pay sahipleri, şirketteki paylarını veya pay senetlerini devrederek şirketten ayrılabilirler. Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bazı koşulların varlığında anonim şirkette kalmayı arzu etmeyen veyahut şirkette kalması diğer ortaklar tarafından arzu edilemeyen ortakları şirketten çıkma ve çıkarma hakkı ile donatarak bir taraftan pay sahiplerine önemli bir hak bahşetmiş diğer taraftan da şirket içi huzuru sağlamaya dönük imkanlar tanımıştır. Bu bağlamda, anonim şirketin pay sahiplerinin bazı koşullarda ortaklıktan çıkması ve çıkarılması mümkündür. Bu çalışmada, anonim şirket pay sahiplerini ilgilendiren ortaklıktan çıkma ve çıkarma (pay sahibi açısından çıkarılma) hakları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Ortaklıktan Çıkma, Ortaklıktan Çıkarma, Haklı Sebep, Fesih Davası, Halka Açık Anonim Ortaklık.

Jel Sınıflandırması: G32, K22, K40.

WITHDRAWING AND SQUEEZING OUT CONDITIONS OF SHAREHOLDERS IN JOINT STOCK COMPANY

ABSTRACT

Shareholders of a joint stock company can leave the company by transferring their shares or share certificates. However, the new Turkish Commercial Code Nu. 6102 granted the right of withdrawing to the shareholders who do not want to stay as shareholder anymore in the presence of certain conditions and the right to squeeze out for those shareholders who are not desired by the other shareholders in the company. In this context, it is possible for the shareholders of the joint stock company to withdraw and being squeezed out from the partnership under certain conditions. This study focuses on the rights of withdrawing and squeezing out of the shareholders of a joint stock company.

Keywords: Joint Stock Company, Withdraw from Partnership, Squeeze Out, Termination Case, Public Joint Stock Company.

Jel Classification: G32, K22, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!