TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ PAYLARINI GERİ ALMASININ VERGİLENDİRİLMESİ

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında Anonim Şirketlerin kendi hisselerini satın almalarına belirli şartlar altında müsaade edilmektedir. Söz konusu düzenlemelerde yer alan şartlara uyulmaması halinde geri alınan payların belirli sürelerde elden çıkarılması veya sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir. Vergi mevzuatımızda Anonim Şirketlerin paylarını geri satın almasını doğrudan düzenleyen hükümler bulunmamaktadır. Bu nedenle payların geri alınmasıyla ilgili işlemlerde, transfer fiyatlandırması yönünden yapılması gereken işlemlerin neler olduğu, hisselerin geri alınması ve geri alınan hisselerin tekrar satılması halinde ortaya çıkan fiyat farklılıklarına ilişkin kar veya zararlar ile geri alınan paylara ilişkin kar dağıtımlarının ne şekilde vergilendirilmesi gerektiği hususları makalemizde açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca geri alınan payların mevzuatta belirtilen şartları taşımaması nedeniyle yapılacak sermaye azaltımının vergisel yönden değerlendirilmesine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Geri Alınan Paylar, Sermaye Azaltımı.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

TAXATION OF JOINT STOCK COMPANIES RECOVERY FROM THEIR OWN SHARES

ABSTRACT

In the Turkish Commercial Code No. 6102 and the capital market legislation, Joint Stock Companies are allowed to purchase their own shares under certain conditions. In case of non-observance of the requirements in the said regulations, the rediscounted shares must be redeemed at certain times or redeemed by capital reduction. There are no provisions directly regulating the repurchase of shares of Joint Stock Companies by our tax legislation. For this reason, in our article, we will try to explain the procedures that should be done in terms of transfer pricing, the withdrawals of shares and the resale of the shares in the case of repurchasing of the shares, the profit or loss related to the price differences and the manner of taxation of the dividend distributions. In addition, the tax assessment of the capital decrease to be made due to non-repayment of the shares stated in the legislation is also included.

Keywords: Joint Stock Company, Repurchased Shares, Capital Reduction.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!