TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ESASLAR İLE GÖREV VE YETKİLERİ

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketlerde, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulunun her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekillerinin yönetim kurulunca seçilmesi kural olmakla beraber, esas sözleşmede hüküm bulunması halinde başkan ve başkan vekili veya bunlardan biri genel kurul tarafından da seçilebilir. Yönetim kurulu başkanı, Kanunda öngörülen görevleri bizzat yerine getirmekle yükümlüdür.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul, Esas Sözleşme.

Jel Sınıflandırması: K22, K29, K40.

DUTIES AND POWERS AND ELECTION PROCEDURES OF CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS IN JOINT-STOCK COMPANIES

ABSTRACT

In accordance with the Turkish Commercial Code numbered 6102, joint-stock companies shall have a board of directors comprising one or more natural or legal persons designated in the articles of association or elected by the general assembly. The board of directors shall elect every year a chairman from among its members and at least one deputy chairman to act on his stead when the chairman is absent. For all that the chairman and the deputy chairman are elected by the board of directors, the chairman and the deputy chairman, or one of them, may be elected by the general meeting, provided for in the articles of association. The chairman of the board of directors is obliged to personally perform the duties specified by law.

Keywords: Joint-Stock Company, the Boards of Directors, the Chairman of the Board, General Assembly, the Articles of Association.

Jel Classification: K22, K29, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!