TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI/YASAĞI VE BUNA UYULMAMASININ VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Bu makalede, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik hayatta yaşanan zorlukların sermaye şirketlerinin sermaye yapısı üzerindeki olumsuz etkilerini bir nebze engellemek amacıyla getirilen TTK geçici md.13 analiz edilmekte ve bu düzenlemenin ihlalinin vergi hukuku bakımından sonuçları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: anonim şirketler, kâr payı dağıtımı, kâr payı dağıtımının sınırlandırılması, kâr payı dağıtımının yasaklanması, temel hak ve özgürlükler, sebepsiz zenginleşme, temerrüt faizi, kurumlar vergisi kazancı, ticari kazanç, menkul sermaye iradı.

Jel Sınıflandırması: K15, K34, K38

DIVIDEND LIMITATION/PROHIBITION IN JOINT STOCK COMPANIES AND CONSEQUENCES OF VIOLATION OF RULE IN TERMS OF TAX LAW

ABSTRACT

In this article, the temporary article 13 of Turkish Commercial Law, that limits/prohibits profit distribution between 17.04.2020 and 30.09.3020 partially and that has entered in force to prevent the negative effects of economic problems due to Covid-19 outbreak on the protection of equity capital of companies, is analyzed, and the consequences of violation of this regulation in terms of tax law are reviewed.

Keywords: Joint stock company, dividend, dividend limitation, dividend prohibition, fundamental rights and freedoms, unjust enrichment, default interest, corporate income tax, corporate income, business income, income from movable property.

Jel Classification: K15, K34, K38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!

YORUMLAR

  • Sayın ilgili, Telefonda size ulaşamıyorum. Ltf. geri dönüş yapabilir misiniz? Tşk.

    Havva Erbay

Daha Fazla