TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIK OLMA DURUMUNUN SAPTANMASI

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Her tüzel varlıkta olabileceği gibi anonim şirketin de sermaye kaybetmesi, bir başka ifadeyle sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması ve yine şirketin borca batık durumda bulunması mümkündür. Söz konusu bu durumları çözmekle görevli makam anonim şirket yönetim kuruludur. Dolayısıyla yönetim kurulu riskin tespiti ve borca batıklık durumunda yapılacaklar konusunda önemli bir rol oynar. Ancak riski teşhis ederek borca batıklık durumunu tespit etmek sanıldığından zor ve teknik bilgi birikimi gerektiren bir konudur. Makalemiz kapsamında bu sorunlu alan hakkında gerekli ve doyurucu açıklamalar yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Erken Teşhis, Uzman Komite, Borca Batık Olma.

Jel Sınıflandırması: G33, K22.

THE IDENTIFICATION OF DEEP-IN-DEBT SITUATION OF JOINT-STOCK COMPANIES

ABSTRACT

As it may be in every legal entities, it is possible to lose capital in the joint stock company, in other words, half of the sum of capital and legal reserves is unrecoverable due to the loss, and it is possible that the company is debt-choked. The authority responsible for resolving these situations is a joint-stock company is management board. Therefore, the board plays an important role in the determination of risk and in the case of debt wreck. However, it is a subject that requires hard and technical knowledge because it is assumed to identify the risk and determine the status of the wreck. We will make necessary and satisfactory explanations about this problematic area within our scope.

Keywords: Joint-Stock Company, Early Diagnosis, Expert Committee, Deep-in-Debt Situation.

Jel Classification: G33, K22.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!