TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERCE ÇIKARILAN İLMÜHABER SAHİBİNE VERGİ AVANTAJI SAĞLAR MI?

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Anonim şirketlerce pay senedi çıkarılıncaya kadar ilmühaber bastırılması uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Vergi kanunlarında pay senedi ile yapılan devirlere açıkça vergi avantajları tanındığı halde, ilmühaberlerin bu avantajlardan faydalanması tartışmalı bir konuma ve geçmişse sahiptir. İlmühaber çıkarılması hususu esasında Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna karşılık, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler tarafından ilmühaber çıkarılması hususu, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle, anonim şirket tarafından çıkarılan ilmühaberin, devre konu edilmesi halinde, pay senedi gibi sahibine vergisel avantaj sağlayıp sağlamayacağı hususu önemini ve belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmada, anonim şirket tarafından çıkarılacak ilmühaberin vergi hukuku açısından konumu, eski ve yeni Ticaret Kanunlarının konuya ilişkin düzenlemeleri ile ilgili yargı kararları ışığında, ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, pay senedi, ilmühaber, katma değer vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi

Jel Sınıflandırması: G32, G38, K22, K34

DO TEMPORARY SHARE RECEIPTS ISSUED BY THE JOINT-STOCK COMPANIES PROVIDE ANY TAX ADVANTAGE TO THEIR OWNERS?

ABSTRACT

Joint-stock companies can issue temporary share receipts next to share certificates, according to the legislation brought by both the former and new Turkish Commercial Codes. However, the issuance of the temporary share receipts is regulated in a different way than the old code. In terms of the implementation of tax laws, the legal plea of temporary share receipt has a quite controversial history. Therefore, the argument on transfering the temporary share receipt will lead to tax advantages like transfering share certificates or not still remains important. In this study, the legal plea of temporary share receipt issued by the joint-stock company is discussed, under the terms of the tax and trade law and also in light of the judicial decisions.

Keywords: Joint-stock company, share certificate, temporary share receipt, value added tax, income tax, corporate tax.

Jel Classification: G32, G38, K22, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!