TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETE KAYYIM ATANMASI

Eylül 2016 Sayı 336

ÖZET

Son günlerde şirketlere kayyım atanması sıklıkla duyduğumuz yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Uygulamada ve hatta bazı yargı kararlarında “kayyum” ibaresi kullanılsa da, ilgili kanunlarda geçen yasal tabir “kayyım”dır. Kayyım, kısaca, belirli bir malın, şirketin veya vakfın yönetilmesi veya belli bir işin görülmesi için tayin edilen kimsedir. Kayyım, bazı hallerde ilgililerin isteği üzerine, bazen de re’sen atanmaktadır. Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere Türk Medeni Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu düzenlemeleri uyarınca anonim şirketlere kayyım atanması hususu üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: anonim şirket, temsil kayyımı, yönetim kayyımı, gözetim ve denetim kayyımı, katalog suçlar.

Jel Sınıflandırması: G33, G38, K14, K41, K42

APPOINTING TRUSTEE TO A JOINT-STOCK COMPANY

ABSTRACT

In recent days, we frequently hear the appointment of trustees to joint-stock companies as a legal process. Trustee is shortly designated as the one who is appointed to do a particular job or manage a particular property, company or a foundation. Trustee is sometimes appointed at the request of those concerned and ex officio in some cases. In this study, we aim to explain the appointment of trustee to a joint-stock company under the terms of Turkish Commercial Code, Turkish Civil Law, Bankruptcy Law and the Criminal Procedure Law.

Keywords: joint-stock company, exponent trustee, governing trustee, supervising and controlling trustee, catalog crimes.

Jel Classification: G33, G38, K14, K41, K42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!