TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKET TASFİYE MEMURLARI NASIL ATANIR VE GÖREVDEN ALINIR?

Temmuz 2014 Sayı 310

ÖZET

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre sona eren anonim şirket tasfiye haline girer ve tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korumakla birlikte, ticaret unvanını “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Tasfiye halindeki anonim şirketin mükellefiyeti de, vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder. Anonim şirketin tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler tasfiye memurları tarafından yerine getirilir. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tasfiye haline giren anonim şirketlerde tasfiye memurlarının nasıl atanacakları ve görevden alınacakları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: anonim şirket, sona erme, tasfiye, tasfiye memuru, genel kurul, esas sözleşme, azil, tescil, ilan.

Jel Sınıflandırması: G33, K41

HOW OUR JOINT STOCK COMPANY LIQUIDATORS APPOINTED AND REMOVED FROM DUTY?

ABSTRACT

According to the new Turkish Code of Commerce no. 6102, the joint stock company which comes to an end goes into liquidation and it keeps its legal personality until the end of liquidation and uses its commercial title with the expression “in liquidation” added. Taxpayer status of the joint stock companies in liquidation continues until the procedures regarding tax are completely finished. Procedures and operations regarding the liquidation of joint stock companies are carried out by the liquidators. This article deals with how the liquidators are appointed and removed drom duty in accordance with the Turkish Code of Commerce no. 6102.

Keywords: Joint stock company, termination, liquidation, liquidator, general assembly, main agreement, removal from duty, registration, announcement.

Jel Classification: G33, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!