TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA, İNCELEME VE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKLARI

Ağustos 2017 Sayı 347

ÖZET

Anonim şirket pay sahipleri, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması, ibrası, kârın dağıtımı, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması, şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun tasdiki gibi konulara dair oy haklarını genel kurulda kullanırlar. Bu hakların kullanımı içinse, pay sahiplerinin şirketin hesap ve işlemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları, gerektiğinde şirketin ticarî defter ve yazışmalarını inceleyebilmeleri, şüphelendikleri bazı olayları gerekirse şirket dışından bağımsız uzmanlar eliyle denetleyebilmeleri gerekir. İşte, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket pay sahiplerine, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi talep edebilme, belirli konularda inceleme yapabilme ve gerekli olduğu takdirde özel denetim isteme imkanı sunarak, onları modern şirketler hukuku anlamında geniş haklarla donatmıştır. Bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket pay sahiplerine tanıdığı bilgi alma, inceleme ve özel denetim isteme hakları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: anonim şirket, pay sahibi, bilgi alma hakkı, inceleme hakkı, özel denetim isteme hakkı, özel denetçi raporu.

Jel Sınıflandırması: G34, K40, K42

SHAREHOLDERS’ RIGHTS OF DEBRIEFING, EXAMINING AND SOLICITATING SPECIAL AUDIT IN JOINT-STOCK COMPANIES

ABSTRACT

Shareholders of a joint-stock company use their rights to vote on the election, dismissal and discharge of the board members, profit distribution, altering the Articles of Association, increasing the capital, endorsement of the company’s financial statements and annual reports and such issues at the General Assembly of Shareholders. In order to use these rights effectively and consciously, the shareholders should have enough knowledge about the company’s accounts and transactions, also have the opportunity to examine the commercial notebooks and correspondence of the company and require the suspicious transactions to be audited by the hand of the independent experts if necessary. Thus, the new Turkish Commercial Code, Nu.6102, equips the shareholders of a joint-stock company with rights like requiring detailed information about all the transactions and accounts of the company, examining special issues and solicitating special audit. In this study, we aim to explain and discuss the shareholders’ rights of debriefing, examining and solicitating special audit in a joint-stock company, under the terms of the new Turkish Commercial Code.

Keywords: Joint-stock company, shareholder, right of debriefing, right of examining, right of solicitating special audit, special audit report.

Jel Classification: G34, K40, K42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!