TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ

Mart 2015 Sayı 318

ÖZET

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde, işveren bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak açıklanmıştır. Asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilebilmesi için öncelikle mal veya hizmetin üretildiği işyeri bulunan bir işverenin ve aynı işyerinde iş alan ikinci bir işverenin varlığı gerekir ki asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilebilsin. Alt işverenin başlangıçta bir işyerinin olması şart değildir. Alt işveren, işveren sıfatını ilk defa asıl işverenden aldığı iş ve bu işin görüldüğü işyeri nedeniyle kazanmış olabilir. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devri işyeri devri olarak tanımlanabilir. İş Kanunu’nun, 6’ncı maddesinde, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir. Bu hükme göre, alt işverence asıl işverenden alınan iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü işyerinin tamamen başka bir işverene devri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamında işyeri devri niteliğindedir

Anahtar Kelimeler: Asıl İşveren, Alt İşveren, Hukuki İşlem, İşyeri Devri, İş Sözleşmesi, Mal veya Hizmet Üretimi, Yardımcı İş, İşyeri Tescili, Alt İşverenlik Sözleşmesi, Uzmanlık Gerektiren İş, Feshe Bağlı Haklar

Jel Sınıflandırması: E23, E24, J21, J24, J29

WORKER’S CONTINUATION OF WORK DESPITE CHANGE OF SUB-EMPLOYERS

ABSTRACT

In article 2 of the Labor Law no. 4857, employer has been defined as real or legal persons or corporations and organizations without any legal personality which employ workers based on an employment contract. To talk about a relationship between the primary employer and the sub-employer, first the presence of an employer with a workplace where goods and services are produced and the presence of a second employer who conducts business in the same workplace are required. The sub-employer does not have to have a workplace initially. The sub-employer may have been granted the title of employer due to the task they received from the primary employer. Transfer of a part of or the whole workplace to another person based on a legal procedure may be defined as a workplace transfer. In article 6 of the Labor Law, it has been envisaged that in case of transfer of a part of or the whole workplace to another person based on a legal process, the employment contracts are passed on to the company which takes over the workplace. According to this provision, complete transfer of a workplace in which the employer conducts their activities to another employer within the scope of the task received by the sub-employer from the primary employer is regarded as workplace transfer within the framework of article 6 of the Labor Law no. 4857.

Keywords: Primary Employer, Sub-Employer, Legal Process, Workplace Transfer, Employment Contract, Production of Goods or Services, Supplementary Business, Workplace Registration, Sub-Employer Contract, Job That Requires Expertise, Rights Associated with Termination

Jel Classification: E23, E24, J21, J24, J29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!