TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AEROSOL ÜRETİCİLERİNE YAPILACAK L.P.G. TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE YENİLİKLER

Şubat 2015 Sayı 317

ÖZET

Daha çok oto gaz olarak kullanılan L.P.G. nin pek çok kullanım alanı mevcuttur. Bu alanlardan birisi aerosol üretimidir. Aerosol sanayisi ürünlerindeki ithalat fazlalığı, dış ticaret dengesine ve sonuç olarak Türk ekonomisinde olumsuz etkiye neden olmaktadır. Bu amaçla; sektörün gelişimi ve rekabet edilebilirlik açısından devlet, bir takım düzenlemeler yapmaktadır. Son olarak 2014/6881 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aerosol üreticilerine yapılan L.P.G. tesliminde ÖTV oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilmiştir. Söz konusu Kararnamenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açısından ise Maliye Bakanlığı 36 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayınlamıştır. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte hem önceki uygulamalardaki olumsuzluklar hem de sektörün bir takım sıkıntıları giderilmeye çalışılmıştır. Böylece aerosol sektörünü teşvik etmek amacıyla yapılan düzenleme güncelleştirilerek denetim ve uygulama açısından daha sistematik bir hale dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aerosol, Özel Tüketim Vergisi, Mahsuben ve Nakden İade.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29,K34

PROCEDURES AND PRINCIPLES AS WELL AS RENEWALS REGARDING THE L.P.G. DELIVERIES TO BE MADE TO AEROSOL MANUFACTURERS

ABSTRACT

L.P.G., which is mainly used as a gas for automobiles, has many areas of use. One of these areas is the manufacturing of aerosol. The import surplus in the aerosol industry products has a negative impact on the trade balance and thus on the Turkish economy. For this purpose, the state makes a number of regulations regarding the industry’s development and competitiveness. Finally, the Special Consumption Tax rate was continued to be applied as zero in the L.P.G. delivery made to the aerosol manufacturers with the Cabinet Decree no. 2014/6881. In terms of the procedures and principles regarding the application of the Decree in question, the Communique Serial no. 36 on Special Consumption of the Ministry of Finance was issued. With the new arrangements, an attempt was made to correct the drawbacks in the previous practices as well as certain problems in the industry. Therefore, the arrangement made to encourage the aerosol industry is updated and transformed to become more systematic in terms of practice.

Keywords: Aerosol, Special Consumption Tax, Return on Account and in Cash.

Jel Classification: H20, H25, H29,K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!