TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AB’DE GELİR POLİTİKALARININ UYUMLAŞTIRILMASI VE MALİ BİRLİK

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

Bu çalışmanın ana konusu Avrupa Parasal Birliği’ne üye ülkelerin maliye politikalarının özellikle vergi gelirlerinin ekonomik entegrasyon sürecinde nasıl etkilendiğinin incelenmesidir. Maliye politikasının belirlenmesi ve vergi politikası, üye ülkelerin yetkisi dahilinde olan ve Avrupa Birliği kurumları tarafından en az müdahale edilen konuların başında gelmesine rağmen, ulusal vergi sistemlerinin uyumlaştırılması, üye ülkeler arasındaki mali transferlerin düzenlenmesi ve mali krizle mücadele AB ekonomik yönetişiminin görev alanına girmektedir. AB’nin sınırlı merkezi bütçesi bu sorunla tek başına ve üye ülkelerin uyumlaştırma çabaları olmadan mücadele etmesini güçleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi gelirleri, gelir politikası, mali birlik, Avrupa Birliği ekonomisi

Jel Sınıflandırması: H20, H30, O52

HARMONIZATION OF INCOME POLICIES IN THE EU AND THE FINANCIAL UNION

ABSTRACT

This study examines how the fiscal policies, especially tax revenues of member states of the European Monetary Union, are affected in the process of economic integration. The determination of fiscal policy and conducting tax policies are among the issues within the authority of member states and least interfered area by supranational European institutions. Hovewer, harmonisation of national tax systems, member states regulation of fiscal transfers within the EU and the fight against the financial crisis falls under the mandate of European economic governance. The EU’s limited central budget and limited harmonisation of tax policies make it difficult for member states to tackle this problem alone.

Keywords: Tax revenues, revenue policy, fiscal union, European economics

Jel Classification: H20, H30, O52

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!