TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

7194 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

7 Aralık 2019 gün ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, ve Değerli Mesken Vergisi olmak üzere üç yeni verginin doğuşunun yanı sıra, mevcut vergi gelirlerini arttırmaya yönelik istisna, oran ve matrah düzenlemeleri ile bazı ihtilafların giderilmesine yönelik Vergi Usul Kanunu ve özellikle Gelir Vergisi Kanunu’nda esaslı değişikliklere gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 7194 Sayılı Kanun, Gelir Vergisi Tarifesi, Telif Kazançları İstisnası, Ücret.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

CHANGES IN INCOME TAX LAW BY LAW NO. 7194

ABSTRACT

With the Digital Service Tax No. 7194 published in the Official Gazette No. 30971 on 7 December 2019 and the Law Amending Certain Laws and Decree Law no. In addition, substantial amendments were made in the Tax Procedures Law and in particular the Income Tax Law to eliminate some disputes, with the exception, rate and base arrangements aimed at increasing existing tax revenues.

Keywords: Law No. 7194, Income Tax Tariff, Copright Gain Exception, Wage.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!