TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

6645 Sayılı Kanun İle İş Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Temmuz 2015 Sayı 322

ÖZET

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112’nci maddelerinde değişiklik yapılmış, ayrıca İş Kanunu’na “Mazeret İzni” başlıklı Ek Madde 2 eklenmiştir. Yapılan değişiklikler sonucu; Yer altı maden işlerinde çalışanların çalışma süresi arttırılarak günde 7,5 saat ve haftada 37,5 saat olarak düzenlenmiştir. Mazeret izni ayrı bir maddede ele alınmış ve mazeret izni halleri belirlenmiştir. Özellikle eşi doğum yapan çalışanın izin hakkı mevcut değilken, yeni düzenleme ile 5 gün ücretli izin hakkı tanınmıştır. Gece çalışma süresinin turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 7,5 saati aşabileceği hüküm altına alınmış ve çocukların çalışma süreleri ile ilgili hükümler yeniden düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Torba Kanun – Fazla Çalışma Ücreti – Hafta Tatili Ücreti – Gece Çalışması– Kıdem Tazminatı – Mazeret İzni

Jel Sınıflandırması: K31, K32, L52, L71

AMENDMENDS MADE WITHIN LABOUR LAW THORUGH LAW NUMBERED 6645

ABSTRACT

Amendment has been made on Occupational Health and Safety Law numbered 6645, Law related to making amendment on some laws and statutory decrees, Articles 41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112 of Labour Law numbered 4857; moreover, an Additional Article titled “Compassionate Leave” has been added into the Labour Law. As a result of the amendments made, working hours of employees employed at underground mining operations have been regulated as 37,5 hours per week increased to 7,5 per day. Compassionate leave has been discussed within a separate article and circumstances of compassionate leave have been determined. While notably the employee whose partner has given birth did not have right to leave, through the new regulation they are entitled to have a right to leave for 5 days. It has been ensured that working hours at night for those employed in businesses such as tourism, private security and health care service may not exceed 7,5 hours where provisions regarding working hours of children have been reformed.

Keywords: Omnibus Bill, Overtime Pay, Week-end Holiday Pay, Night Work, Severance Pay, Compassionate Leave

Jel Classification: K31, K32, L52, L71

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!