TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

6487 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİNCE BİLGİ TOPLAMA ESASLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Devletlerin sadece kendi egemenlik alanları içinde aldıkları önlemler uluslararası vergilendirme sorunlarının çözümünde yetersiz kalmıştır. Bu sorunun ortadan kaldırılmasında ülkeler özellikle uluslararası bilgi değişimine büyük önem vermeye başlamıştır. Bu süreç büyük ölçüde vergi anlaşmaları bağlamında yürütülmektedir. Bununla birlikte, ülkelerin uluslararası bilgi değişiminden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesinde iç mevzuat düzenlemeleri de büyük bir öneme sahiptir. Aksi taktirde tek taraflı olarak vergi anlaşmalarında düzenlendiği şekliyle uluslararası alanda tam ve güvenilir bir bilgi değişimini sağlamak mümkün değildir. Türkiye’de bu amaçla 6487 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile V.U.K.’na 152’nci maddeden sonra gelmek üzere 152/A maddesi hükmü eklenmiştir. Bu düzenleme, vergi anlaşmalarında düzenlenen bilgi değişimi maddesinin iç hukuka yansımasıdır. Bu alanda var olan usul boşluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan V.U.K.’nun 152/A maddesinde yapılan düzenlemelerin temel çerçevesi bu makalemizin konusunu oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: 6487 Sayılı Kanun, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Bilgi Değişimi, Sınır Ötesi Vergilendirme, Bilgi İsteme Yazısı.

Jel Sınıflandırması: H20, H21.

BASIS OF INFORMATION COLLECTION IN ACCORDANCE WITH THE INTERNATIONAL AGREEMENTS IN THE SCOPE OF LAW 6487

ABSTRACT

The measures taken by States alone in their own sovereignty areas are insufficient to solve international taxation problems. In eliminating this problem, countries have begun to attach great importance to international exchange of information. This process is largely carried out in the context of tax agreements. However, it is also of great importance that domestic legislation is regulated in order for countries to realize the objectives expected from international exchange of information. Otherwise, it is not possible to provide a complete and reliable exchange of information in the international arena as unilaterally regulated in tax agreements. Law No. 6487 was enacted for this purpose in Turkey. The provisions of Article 152 / A have been added to this Law after the Article 152. This regulation is a reflection of the information exchange clause in the tax treaties. The basic framework of the arrangements made in Article 152 / A of V.U.K., which aims to eliminate the procedural gap existing in this area, will be the subject of this article.

Keywords: Law No. 6487, International Tax Agreements, Information Exchange, Cross Border Taxation, Request for Information.

Jel Classification: H20, H21.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!