TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’UN İŞLEVSİZ HÜKÜMLERİ

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Vergi İcra Hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun1, kesinleşen amme alacaklarının tahsilini ve ödenmemesi durumunda da cebri icra yoluyla takip işlemlerini ihtiva etmektedir. Genel olarak kesinleşmiş amme alacaklarına uygulanan bu Kanun, ihtiyati tahakkuk ile ihtiyati haciz gibi uygulamaları da içeren henüz kesinleşmemiş müstakbel amme alacaklarına da uygulana bilmektedir. Mezkûr Kanun’da hüküm altına alınan cebri icra yoluyla takibat işlemlerinin ve güvenlik müesseselerinin uygulanmasında bazı hükümlerin birbiri ile çeliştiği hatta bu hükümlerin Kanun’un emrettiği aşamalarda uygulanmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Bu makale, söz konusu uygulama imkânsızlıklarını ve çelişen hükümleri tespit etmeye çalışarak, işlevsiz olan bu hükümlerin budanarak mezkûr Kanun’un daha işlevsel hale getirilmesinin amaçlanması anlamında bir öneri mahiyeti taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: 6183 Sayılı Kanun, İşlevsiz Hükümler, Güncelleme, Vergi, Uygulama Sorunları

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

THE LAW NO; 6183 FUNCTIONAL PROVISIONS OF THE LAW ON COLLECTION OF PUBLIC RECEIVABLES

ABSTRACT

The Law No. 6183 on the Collection Procedures of Public Receivables, also known as the Tax Enforcement Law, includes the collection of the receivables of the public and the follow-up procedures in case of non-payment. This Law, which is applied to general public receivables, can also be applied to the future receivable receivables which are not finalized yet, including practices such as prudential accrual and contingent foreclosures. It is seen that some provisions contradict each other in the enforcement of prosecutions and security institutions by means of forced enforcement stipulated in the Turkish Act and it is not possible to implement these provisions at the stages ordered by the Law. This article tries to identify the impossibilities and contradictory provisions in question and is a suggestion in order to make these provisions, which are dysfunctional, more functional.

Keywords: Law No. 6183, Non-functional Provisions, update, Tax, Application Problems

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!