TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİNİN (USULE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN) 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN VERGİ ZİYAI CEZASI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI HÜKÜMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (II)

Haziran 2022 Sayı 405

ÖZET

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun vergi idaresinin görev ve yetkileri ile vergilendirmede izlenmek zorunda olunan yöntemleri düzenleyen bir idarî “usul” kanunu olarak “Vergilendirme; Mükellefin ödevleri; Değerleme; Cezalar ve Vergi davaları” hükümlerini ihtiva eden 5 kitaba ayrılmak suretiyle ihdas edilmiş bulunmasının bir sonucu olarak “vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası” adı altında tanımlanmış olan yaptırım, yaptırım kararını veren yetkili organ esas alınarak yapılan sınıflandırmada ve yaptırım kararına karşı kullanılması öngörülen kanun yolu esas alınarak yapılan sınıflandırmada “idarî yaptırım” olarak yer almaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda “idarî para cezası” ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda “vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası” şeklinde adlandırılan parasal yaptırıma ilişkin kuralların, vergilendirmede izlenmek zorunda olunan yöntemleri düzenleyen vergi hukuku ile toplum düzeni, genel ahlâk, genel sağlık, çevre ve ekonomik düzen alanında izlenmek zorunda olunan yöntemleri düzenleyen ceza hukuku yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinin, konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmelere katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kabahat, , İdarî yaptırım, İdarî para cezası, Vergi Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku

Jel Sınıflandırması: K30

THE EFFECT OF THE GENERAL PROVISIONS OF THE MISDEMEANORS LAW NO. 5326 ON THE PROVISIONS OF TAX LOSS PENALTY, IRREGULARITY AND SPECIAL IRREGULARITY OF TAX PROCEDURE LAW NO. 213

ABSTRACT

In the Additional Article 1 of the Misdemeanors Law No. 5326, the provisions regarding the duties of the tax courts in the Tax Procedure Law No. 213 are reserved. Within the scope of Article 2 of Code of Administrative Procedure numbered 2577, actions of tax administration regarding the assessment, accrual and collection of tax, fall under the jurisdiction of the administrative judiciary.

Keywords: Misdemeanor, Administrative Sanction, Administrative Fine. Tax Procedure Law, Criminal Procedur Code

Jel Classification: K30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!