TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

24 SAAT ÇALIŞAN İŞYERLERİNDE HAFTA TATİLİ VE FAZLA ÇALIŞMA

Kasım 2014 Sayı 314

ÖZET

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre; işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine göre hafta tatili Pazar günüdür. Ancak kural bu şekilde olmakla birlikte, işçiye Pazar günü dışında hafta tatili izni kullandırılması mümkündür. Fazla çalışma ve hafta tatiline hak kazanmada 24 saat çalışma yapılan işyerindeki çalışmalar özellik arz eder. Uygulamada da görüleceği bu çalışma şeklinde fazla mesai ve hafta tatiline hak kazanılıp kazanılmayacağında yargı kararları belirleyici rol oynar.

Anahtar Kelimeler: Hafta Tatili, Fazla Çalışma, İş Günleri, 7 Günlük Zaman Dilimi, Kesintisiz 24 Saat, Çalışma Süresi, Günlük 11 Saati Aşan Çalışma, Ara Dinlenmesi, Günlük Azami 14 Saat Çalışma

Jel Sınıflandırması: H50, H55, H59

WEEK HOLIDAYS AND OVERTIME IN COMPANIES WORKING 24 HOURS

ABSTRACT

Inaccordancewitharticle 46 of theLaborLawno. 4857; theworkersaregiven at least 24 hour rest (weekholiday) withoutinterruptionwithinthesame 7-day timeframeprovidedthattheyhaveworked on workdaysestablished in accordancewitharticle 63 beforetheholiday. Theemployerwill pay thewage of a wholedaywhich is not in returnforanyeffortfor a weekholiday. Weekholidayleave is 24 hourswithoutinterruption.Weekholidayscannot be given in pieces. Incase a weekholiday is givenlessthan 24 hours, it is consideredthattheweekholiday is not given at all. Weekholiday is Sunday accordingtoarticle 3 of theLaw on NationalDaysand General Holidays. However, it is possibletogivetheemployee a weekholidayotherthan Sunday althoughtherule is as mentionedbefore. Activities in thecompanywherethere is 24-hour workarespecial in overtimeandqualifyingfor a weekholiday. As can be seen in practicetoo, judicialdecisionsare determinant in whetheronequalifiesforovertimeandweekholiday in thisworkingstyle.

Keywords: Week Holiday, Overtime, WorkDays, Timeframe of 7 Days, 24-hour Working Time, WorkThatExceeds 11 hours Daily, Interim Rest, Work of maximum 14 hoursDaily

Jel Classification: H50, H55, H59

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!