TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2018 YILI KONUT VE İŞ YERİ KİRA GELİRLERİNİN BEYANI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

Mart ayı kira geliri elde eden gerçek kişilerin yani gelir vergisi mükelleflerinin bir önceki yılın kazanç ve iratlarını beyan ettikleri dönem olması sebebiyle toplumun geniş bir kesimi için önem arz etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre herhangi bir ticari işletmenin varlıkları arasında yer almamak şartıyla, gerçek kişiler tarafından elde edilen konut ve iş yeri kira gelirleri, elde eden kişiler açısından gayrimenkul sermaye iradıdır. Bu tür gelirler için her zaman beyanname verilmesine gerek yoktur. Bazı durumlarda bu gelirler üzerinden yapılan kesintiler (tevkifat) elde edenler açısından nihai vergileme olur, bazen de elde edilen gelir istisna haddinin altında kaldığı için beyanname verilmesine gerek kalmaz.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Sermaye İradı, Tahsil Esası, Konut İstisnası, Safi Hasılat, Götürü Ve Gerçek Gider Yöntemi, Emsal Kira Bedeli.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29.

DECLARATION OF RENTAL REVENUES OF HOUSING AND WORK PLACEMENT IN 2018, SPECIFIC ISSUES

ABSTRACT

March is important for a large part of the society due to the fact that the real persons who earn rental income, ie the income taxpayers declare their earnings and revenues of the previous year. According to the Income Tax Law, the rental income of housing and business, obtained by natural persons, is the property of real estate capital, provided that it is not among the assets of any commercial enterprise. There is no need to submit a declaration at all times. In some cases, deduction (deduction) on those incomes will be final taxation, sometimes there is no need to give a declaration as the income obtained is below the exemption rate.

Keywords: Real Estate Capital Fact, Basis of Collection, Residence Exemption, Pure Revenue, Lump sum and Real Expense Method, Equal Rent Price.

Jel Classification: H20, H25, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!