TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

100 SORUDA DAMGA VERGİSİ

Haziran 2015 Sayı 321

ÖZET

Vergiler, ülkelerin egemenlik gücünün bir yansıması olarak zora dayalı, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan, somut normları bulunan bir özelliğe sahiptir. Öyle ki vergi kanunlarının ihdas edilmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması Anayasa’nın 73’üncü maddesine göre kanunlarla yapılmak zorundadır. Gelişip hızla değişen ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde işletmeler; gelecek planlarını, yatırım ve üretim kararlarını alırken göz önüne aldıkları unsurlardan belki de en önemlisi işte bu vergilerdir. Vergiler; barındırdıkları anlam ve etki bakımından maliye politikasının en etkili aracıdır. Mükellefler getirilen vergisel düzenlemelere uymak zorundadırlar. Mevcut vergi kanunlarının çok sık değiştirildiği dikkate alındığında vergi kanunlarına yeterince nüfuz edebilmek ve getirilen düzenlemeleri uygulamak, bu yasal zorunluluğun bir gereğidir. Uygulamada üzerinde en çok tartışılan ve tartıştıkça da birçok bilinmezi beraberinde getiren vergi türlerinin belki de en önemlisi Damga Vergisi’dir. Damga Vergisi, uygulaması eskiye dayanan bir vergi türü olarak birçok tartışmalı konuyu içinde barındırmaktadır. İşletmeler, bahsini ettiğimiz işletme ve yatırım kararlarını alırken iş ve işlemlerine esas olan düzenledikleri kağıtların Damga Vergisi’ne tabi olup olmadıklarını da bilmek istemektedirler. Yaptığımız bu çalışmada elbette bütünüyle Damga Vergisi Kanununu ve tartışmalı konuları açıklama niyetimiz olmadı. Her bir sorunun dahi ayrı birer makale konusu olacak kadar geniş özelliklere sahip olduğunun farkındayız. Ancak uygulamada sıklıkla karşılaştığımız ve içinde tartışmalı konuları ya da ihtilaflı yanları bulunan önemli gördüğümüz bazı sorulara yanıt bulmaya çabalarken açıklamalarımızda ilgili mevzuat hükümlerine, idarenin görüşlerine, yargı kararlarına ve akademik bakış açılarına da yer vermeye özen gösterdik. Bu yönüyle elinizdeki çalışma; Damga Vergisi uygulayıcılarına yol gösterici olma umudunu beslemektedir. Bilindiği üzere; Gelirler Kontrolörleri Derneği’nin 1978 yılından bu yana yayın organı olarak faaliyet gösteren ve vergicilik alanında ilk olma özelliğine sahip Vergi Sorunları Dergisi; misyonunu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemek ve ülkemize her alanda ve koşulda hizmet etmek anlayışından almaktadır. Bu anlayışın bir gereği olarak, mesleki deneyim ve birikimlerimizi geçmişten geleceğe taşıma anlayışına bizce de minik bir katkı koymayı amaç edindik. Bu bağlamda başta Dernek Başkanımız Burhan DÜZ, çalışmamızın teşvik ve destekçisi Sedat KURDOĞLU, Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Tufan SEVİM ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yunus BERK olmak üzere tüm yayın kurulu üyelerimize bu çalışmamıza gösterdikleri içten katkıları için teşekkürü borç biliriz. Tüm uygulayıcılara yararlı olması dileğiyle…. İstanbul, Haziran 2015.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!